برنامه حضور مشاوران مرکز

جدول زمان بندی

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

نوع مشاوره

زمان مشاوره

دکتر فاطمه عطوف

PHDآمار زیستی

آمار زیستی

حسب موضوع

دکتر علی ابراهیمی

دکترای تخصصی انکولوژی و رادیوتراپی

مشاور ویرایش انگلیسی مقالات

شنبه تا چهارشنبه10-12

عطیه رفعت منش

کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی

مشاوره مقاله نویسی

دوشنبه10-12

دکتر سیده نسیبه طباطبائی

دکترای تخصصی انکولوژی و رادیوتراپی

مشاوره مربوط به طرح های تحقیقاتی

شنبه تا چهارشنبه10-12

دکتر حامد میرزائی

PHD زیست فناوری پزشکی

مشاوره مربوط به طرح های تحقیقاتی

چهارشنبه12-14

داریوش خرمیان

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

مشاوره پروپوزال نویسی

شنبه تا سه شنبه12-14

دکتر محسن تقی زاده

PHD علوم تغذیه

مشاوره مقاله نویسی

حسب موضوع

دکتر ابراهیم رضی

فوق تخصص ریه

مشاور ویرایش انگلیسی مقالات

یکشنبه و سه شنبه11-12

دکتر الهیار گلابچی

فوق تخصص قلب و عروق

مشاوره مقاله نویسی

حسب موضوع

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده