درباره ما

مدیر پایگاه 20 تیر 1398

مدیر پایگاه 13 مرداد 1398

مدیر پایگاه 24 شهریور 1399

اساسنامه مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان آیت الله یثربی

ماده ۱) اهداف          

 1. کمک به تولید دانش در زمینه پیشگیری و درمان سرطان
 2. جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
 3. ایجاد شرایط مناسب تحقیقاتی برای پژوهشگران
 4. هدفمند نمودن پژوهش با تأکید بر تامین نیازهای واقعی جامعه
 5. همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی ایران و سایر کشورها

 ماده ۲ ) ارکان مرکز تحقیقات

هیات موسس

رییس مرکز تحقیقات

اعضای مرکز شامل پزشکان و کارشناسان

ماده۳) وظایف و اختیارات هیات موسس

 1. سیاستگزاری و تدوین و تصویب خط مشی تحقیقاتی مرکز در راستای سیاست‌های کلی بخش سلامت
 2. بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی ارائه شده
 3. بررسی و تدوین بودجه سالیانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیص یافته با رعایت ضوابط قانونی
 4. تهیه و تدوین گزارش کتبی تصمیمهای تحقیقاتی و ارزشیابی ادواری عملکرد سالیانه مرکز تحقیقات
 5. سیاستگزاری مربوط به امور داخلی مرکز تحقیقاتی
 6. ارائه خدمات مشاوره پژوهشی به مجریان طرح

ماده ۴)وظایف و اختیارات رئیس مرکز تحقیقات

 1. اعمال مدیریت و هدایت فعالیتهای مرکز جهت انجام هر چه بهتر امورمربوطه در چهار چوب اساسنامه و ضوابط قانونی
 2. اجرای سیاستها و مصوبات شورای علمی مرکز تحقیقات
 3. نظارت بر حسن اجرای طرح‌های تحقیقاتی مصوب بر اساس زمان‌بندی تعیین شده

ماده۵ )منابع مالی مرکز تحقیقات

 1. اعتبارات بیمارستان
 2. منابع مالی از طریق جلب همکاری و ارتباط با بخش صنعت
 3. کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقو

تماس با بیمارستان

 • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
 • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
 • فکس : 55621530-031
 • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

 • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
 • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
 • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
 • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
 • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده