بخش جراحي زنان

بخش جراحي زنان در طبقه اول ساختمان اصلي بيمارستان در مجاورت بخش مردان  واقع شده است. اين بخش داراي 14 اتاق و 23 تخت فعال بوده كه شامل اتاق خصوصي واتاق دو تخته است. تجهيزات بخش به طور اختصاصي شامل پرفيوزر، پمپ سرنگ، پالس اكسيمتر، دستگاه نوارقلب، دستگاه الكتروشوك و دستگاه مانيتورينگ مي باشد.

بيماراني كه در اين بخش بستري مي شوند شامل تمام جراحي ها اعم از جراحي شكمي، جراحي ارتوپدي، جراحي مغز و اعصاب هستند. مراقبتهاي پرستاري توسط پرستاران مجرب و كارآزموده در تمامي ساعات شبانه روز به بيماران ارائه مي شود.

آموزش هاي ارائه شده در بخش بر اساس نوع بيماري در زمان پذيرش، حين درمان و در زمان ترخيص بصورت شفاهي و كتبي توسط پرستاران انجام مي شود. همچنين كتابچه هاي آموزشي آماده بر اساس موارد تحت درمان در اين بخش هنگام ترخيص به بيماران ارائه مي گردد.

تماس با پزشک کشیک

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی. مجموعه بیمارستان شهید بهشتی. بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره)
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 45 الی 55621532-031