گروه ارتوپدی

Dr Fathi.دکتر میثم فتحی Dr Rezaei.دکتر رضا رضایی دکترعابدی.Dr Abedi دکتر بابک حق پناه

دکتر میثم فتحی

  متخصص ارتوپدی

 دکتر رضا رضایی

متخصص ارتوپدی

دکتر علیرضا عابدی

متخصص ارتوپدی

 

 دکتر بابک حق پناه  

فوق تخصص ارتوپدی

 

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده