گروه جراحی عمومی

 محمد عیدی.Mohammad Eidi  _  _ دکترغفور.Dr ghafoor دکتر طاهری نساج.Dr taheri nasaj _

دکتر محمد عیدی

فوق تخصص جراحی عمومی 

دکتر نسرین عرفان

متخصص جراحی عمومی

 دکتر فاطمه قیصری 

متخصص جراحی عمومی

دکتر لیلا غفور

متخصص جراحی عمومی

دکتر حسین طاهری نساج

متخصص جراحی عمومی

دکتر غلامرضا باقرزاده صبا  

متخصص جراحی عمومی

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده