گروه زنان و زایمان

سرکار خانم دکتر افسانه سادات تقریری

سرکار خانم دکتر میترا بهرشی

 سرکار خانم دکتر فاطمه سلیمانی

سرکار خانم دکتر مریم علی نقی پور 

سرکار خانم دکتر زهرا عباسی مقدم

سرکار خانم دکتر آزاده ابوالحسنی

سرکار خانم دکتر جمیله نظام زواره

سرکار خانم دکتر الهه مصداقی نیا

سرکار خانم دکتر فریبا مینایی

سرکار خانم دکتر فاطمه فروزان فرد (فوق تخصص)

سرکار خانم دکتر طاهره فهیمی نژاد

سرکار خانم دکتر فهیمه اقبال مقدم

سرکار خانم دکتر مریم جهانگیر

سرکار خانم دکتر زینب تلک آبادی

سرکار خانم دکتر پریسا طالبیان

سرکار خانم دکتر زهره طبسی

سرکار خانم دکتر فرزانه امینی

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده