گروه رادیوتراپی و انکولوژی و هماتولوژی

دکتر مصطفی سروی زاده

 دکتر پوریا عادلی

   دکتر هادی فائزی

دکتر ابراهیم عصفوری

دکتر فاطمه زاهدی
 مصطفی سروی زاده.Mostafa Sarvizade  پوریا عادلی. Pooria Adeli  هادی فائزی. Hadi Faezi  ابراهیم عصفوری.Ebrahim Osfoori  

 متخصص رادیوتراپی انکولوژی

 متخصص رادیوتراپی انکولوژی

 متخصص رادیوانکولوژی 

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بالغین

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

 

تماس با بیمارستان

  • آدرس : کاشان. بلوار قطب راوندی- بلوار پرستار- بیمـارستــان فـوق تخصصــی آیت الله یثربـــی (ره) کاشــان
  • ایمیل : info@yasrebihospital.ir
  • فکس : 55621530-031
  • تلفن  : 55585000-031

تماس با اورژانس و دفتر پرستاری

  • اورژانس بیمارستان با 16 تخت و مجهز به اتاق تریاژ
  • ترومـا و اتـاق احیــاء و سیــستم مـانیتـورینــگ بیمـار
  • تلفن اورژانــــــس  : 55585000-031 داخلی 215
  • تلفن پزشک کشیک  : 55585000-031 داخلی 115
  • تلفن دفتر پرستاری  و متــرون : داخلی  220  و 221

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده